You are here

Cywilizacja Chaven

Cywilizacja Chaven

Polish

Stanowisko archologiczne "Chaven"

      Ponad trzy tysiące lat temu zbudowanoa w Andach, obecnie na terenie Peru, Sanktuarium w Chavin de Huantar. Cywilizacja Chavin to panująca na tych terenach kultura pre-inkaska. Do dziś tarasy, placyki i tamtejsze tunele zadziwiają misternymi reliefami zwierząt takich jak jaguary, kondory i węże, a także roślin halucynogennych. Znaleziono tam liczne narzędzia do przyrządzania środków halucynogennych, a także narzędzia służące do pracy. Tunele z licznymi korytarzami i labiryntami wzbudziły zainteresowanie archeologów, a że na miejscu znaleziono też instrumenty muzyczne, zainteresowali się tą świątynią także specjaliści od starożytnej akustyki, tzw archeoakustyki. W dawnych świątyniach, tak jak i obecnie, muzyka była doskonałym narzędziem wzmagającym psychologiczny efekt misteriów i obrzędów.

   W Huantar znaleziono konchy muszlowe zwane pututu. Niektóre z tajemniczymi znakami. Zachowały one pełną funkcjonalność do dziś. Koncert na trąbkach wykonywany w różnych miejscach labiryntu robi wstrząsające wrażenie dezorientując równocześnie słuchaczy co do źródła dźwięku. Poniżej utwór wprowadzający w atmosferę ciemnych tuneli które prowadzą do El Lazon.

Copyrights by CC&RM