You are here

Cywilizacja Caral-Supe

Cywilizacje Pre-Inkaskie Caral-Supe

Polish

Czasy preinkaskie

Odkrycia archeologiczne ukazują, że Inkowie nie byli pierwszymi mieszkańcami kontynentu. O setki a nawet tysiące lat wyprzedziły ich inne wysoko rozwinięte cywilizacje. Te wczesne społeczeństwa czciły różne zwierzęta - jaguary, pumy, a nawet ryby. Rozpowszechniony był też wśród nich kult bogów gór. Wyroby ceramiczne niektórych plemion wskazują, iż praktykowały one kult płci. W pobliżu jeziora Titicaca, wysoko w górach na granicy Peru z Boliwią, jeden z ludów uprawiał kult płci i wybudował świątynię pełną symboli fallicznych, w której błagano o urodzaj Pacha-Mamę, czyli „Matkę-Ziemię”.Historia Peru liczy co najmniej 5 000 lat, dorównuje więc wiekiem cywilizacjom starożytnego Egiptu czy Indii. Wszyscy słyszeli o Inkach, ale nie wszyscy wiedzą o innych fascynujących kulturach, które rozwijały się na tych terenach setki lat przed nimi. Zapraszam w podróż szlakiem tych kultur.


Copyrights by CC&RM