You are here

Prekolumbijskie Piramidy

Cywilizacje prekolumbijskie te najbardziej znane to: Majowie, Aztekowie, Inkowie, ale również inne takie jak Olmekowie, Toltekowie, Zapotekowie, Chavinowie, Mocheinowie. Zajmowali tereny dzisiejszego Meksyku, Gwatemali, Hondurasu, a w Ameryce Południowej: Peru, Chile, Boliwii, Ekwadoru, Kolumbii. Stworzyli kulturę niezwykle bogatą, tajemniczą, trudną – dla nas – do pojęcia i pełną kontrastów. Nie każda z wyżej wymienionych pozostawiła materiały piśmienne, czy przedmioty materialne, których rola, geneza i cel wytworzenia są do końca jasne, dlatego badacze do dziś nie mają jednego zdania na ich temat.

 Piramida Czarownika Uxmal

 

Polish
Pokaz zdjęć: 
Becan - Meksyk, stan Campeche ,istniało 400 r. p.n.e -1100 r.n.e.

Dorobek artystyczno – użytkowy był zdominowany przez religie i jej okrutnych bogów łączących w sobie negatywne cechy dżungli, gór, czy drapieżnych zwierząt wciąż zagrażających ludziom. Bogowie mieli budzić grozę, a brak bojaźni przed nimi sprowadzał niechybną klęskę i śmierć. Religijny charakter miały oczywiście monumentalne świątynie, ale też rzeźba i malarstwo. Utrwalano również sceny historyczne i rodzajowe.Na płaskorzeźbach, freskach lub malowidłach postaci przedstawione zostały frontalnie, ale też często profilowo. Nie znano światłocienia, czy perspektywy zbieżnej. Z ogromną precyzją wyliczeń budowano miasta; wyznaczano główne aleje i place, przy których wznoszono najważniejsze budowle, orientowano się przy tym według kierunków świata. Prócz świątyń i pałaców zbudowano spichlerze, obserwatoria astronomiczne, łaźnie, place targowe. Do tego nie znano ani koła (z czym niektórzy naukowcy się nie zgadzają, twierdząc, że po prostu go nie używano), metalurgii żelaza, czy łuków (w architekturze); tylko Majowie stosowali sklepienia pozorne. Duże znaczenie miało złotnictwo. Stosowano je do wyrobu naczyń, figurek, biżuterii, pięknych masek, ale też wykładano nim ściany ważnych pomieszczeń.

Copyrights by CC&RM