You are here

Kultury Pre-Inkaskie

Cywilizacja Sican (Lambayeque) cz. II.

Polish

Cywilizacja Sican (Lambayeque) cz. I.

Polish

Cywilizacja Chimu

Polish

 

Cywilizacja Chaven

Polish

Stanowisko archologiczne "Chaven"

      Ponad trzy tysiące lat temu zbudowanoa w Andach, obecnie na terenie Peru, Sanktuarium w Chavin de Huantar. Cywilizacja Chavin to panująca na tych terenach kultura pre-inkaska. Do dziś tarasy, placyki i tamtejsze tunele zadziwiają misternymi reliefami zwierząt takich jak jaguary, kondory i węże, a także roślin halucynogennych. Znaleziono tam liczne narzędzia do przyrządzania środków halucynogennych, a także narzędzia służące do pracy. Tunele z licznymi korytarzami i labiryntami wzbudziły zainteresowanie archeologów, a że na miejscu znaleziono też instrumenty muzyczne, zainteresowali się tą świątynią także specjaliści od starożytnej akustyki, tzw archeoakustyki. W dawnych świątyniach, tak jak i obecnie, muzyka była doskonałym narzędziem wzmagającym psychologiczny efekt misteriów i obrzędów.

   W Huantar znaleziono konchy muszlowe zwane pututu. Niektóre z tajemniczymi znakami. Zachowały one pełną funkcjonalność do dziś. Koncert na trąbkach wykonywany w różnych miejscach labiryntu robi wstrząsające wrażenie dezorientując równocześnie słuchaczy co do źródła dźwięku. Poniżej utwór wprowadzający w atmosferę ciemnych tuneli które prowadzą do El Lazon.

Cywilizacje Pre-Inkaskie Caral-Supe

Polish

Czasy preinkaskie

Odkrycia archeologiczne ukazują, że Inkowie nie byli pierwszymi mieszkańcami kontynentu. O setki a nawet tysiące lat wyprzedziły ich inne wysoko rozwinięte cywilizacje. Te wczesne społeczeństwa czciły różne zwierzęta - jaguary, pumy, a nawet ryby. Rozpowszechniony był też wśród nich kult bogów gór. Wyroby ceramiczne niektórych plemion wskazują, iż praktykowały one kult płci. W pobliżu jeziora Titicaca, wysoko w górach na granicy Peru z Boliwią, jeden z ludów uprawiał kult płci i wybudował świątynię pełną symboli fallicznych, w której błagano o urodzaj Pacha-Mamę, czyli „Matkę-Ziemię”.Historia Peru liczy co najmniej 5 000 lat, dorównuje więc wiekiem cywilizacjom starożytnego Egiptu czy Indii. Wszyscy słyszeli o Inkach, ale nie wszyscy wiedzą o innych fascynujących kulturach, które rozwijały się na tych terenach setki lat przed nimi. Zapraszam w podróż szlakiem tych kultur.


Copyrights by CC&RM