You are here

Ankgor

Imperium Khmerów cz. II

Polish

Najstarszą, zbudowaną przez Indravarmana I w 879 roku, jest świątynia Preah Ko – Świętego Byka, poświęcona bogu Sziwie. Jest ona zarazem pierwszą, klasyczną budowlą khmerską. Jej nazwa pochodzi od znajdujących się tu trzech posągów świętego byka Nandu.

 

Miejsce to miało ogromne znaczenie, gdyż właśnie w nim założony został Indratataka – Staw Indry, który zapoczątkował ogromny khmerski program melioracyjny gromadzenia wody na okresy suszy oraz budowy architektury wodnej. Będący podstawą późniejszej potęgi imperium.Preah Ko było nie tylko świątynią, ale również okręgiem mieszkalnym o powierzchni około 330 hektarów, z wypełnioną wodą fosą o rozmiarach 400 x 500 metrów połączoną z dwoma stawami.

Imperium Khmerów - Ankgor cz. I

Polish

Potężne Imperium Khmerów, nazywane także Królestwem Angkoru  powstało w wyniku mariażu przybyłego z Indii bramina Kaudinji i miejscowej księżniczki, córki króla węży (naga) tak mówi legenda. Najstarszym zapisem historycznym wspominającym te tereny, jest wzmianka o państwie Funan w chińskich kronikach z IV w.n.e. Są jednak dowody archeologiczne, że Funan istniał już na długo przed narodzeniem Chrystusa. W VI w. Funan w wyniku secesji rozpadł się na Wodną i Lądową Czenlę (Chenla), a te z kolei zostały w VIII w. podbite przez Jawajczyków. Wyzwolenie kraju daje początek temu, co dziś określamy jako imperium Angkoru.

 

Copyrights by CC&RM